Anglický jazyk‎ > ‎

Aj - 5. ročník


ZÁŘÍ
opakování - představování se, instrukce, časování slovesa BÝT, popis osoby, tvoření vět...ŘÍJEN
části těla, předložky

Kvíz - části těla
Kvíz - předložky


Množné číslo - plural
  Comments