Přírodopis‎ > ‎

Biologická olympiáda 2018

Téma: Pohyb

Kdo bude mít zájem se Olympiády účastnit - přečtěte si ve Studijních materiálech, které jsou zde přiloženy, co vás čeká a kdo bude mít zájem, tak se do 5. 1. 2017  přihlašujte u p. uč. Davídkové v kabinetě Př.

Součástí olympiády je
  • test
  • poznávání organismů - rostliny + živočichové (seznam je opět zde na stránkách)
  • laboratorní práce (mikroskopování)

Školní kolo proběhne v pátek  9. 2. 2018 ve 14:00 hod. v učebně 9. A (první patro).

Kategorie D

Soutěžící
žáci 6. a 7. ročníků základních škol
studenti 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií

Soutěžní kola
školní
okresní (obvodní)
krajská - dle rozhodnutí krajské komise

Kategorie C

Soutěžící
žáci 8. a 9. ročníků základních škol
studenti 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií
studenti 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Soutěžní kola
školní
okresní (obvodní)
krajská

BiO 2018


Comments