Sinice

= mikroorganismy, které si vytvářejí fotosyntézou vlastní organické látky (cukr)
 • obsahují chlorofyl (zelené barvivo - fotosyntéza) a další barviva (žlutá, modrá a červená)
 • jednobuněčné (kulovité)
 • mnohobuněčné (vláknité)
 • vytvářejí shluky
 • většinou jsou to vodní organismy
 • společně s bakteriemi patří mezi nejstarší na Zemi
 • za nepříznivých podmínek vytváří spory
 • rozmnožování - dělení
 • stavbou jsou podobné bakteriím - nemají v buňkách ohraničené jádro
 • vyskytují se na hladině stojatých vod, je součástí společenstva organismů - plankton
 • mají v buňkách dutinky (vakuoly) naplněné dusíkem - vznáší se při hladině
 • žijí v symbióze s houbami - lišejníky
Z.: sinivka
     drkalka
     jednořadka
        Anabaena                
                 Anabaena                                                                                                          Sliz tvořený sinicemi (Dolský mlýn)

BIČÍKOVCI

Z.: krásnoočko štíhlé
     krásnoočko zelené

Tělo (1 buňka) je kryto pelikulou. V chloroplastech probíhá fotosyntéza.

krásnoočko


STAVBA TĚLA KRÁSNOOČKA
 • jádro
 • červená skvrna (červené tělísko)
 • bičík
 • chloroplasty
 • mitochondrie
 • vakuola
 • cytoplazma
 • pelikula

Comments