Živočichové

  • jednobuněční živočichové - prvoci
  • v buňkách NEMÁ chloroplasty - neprovádí fotosyntézu 
  • konzumenti - přijímají potravu
  • jsou součástí planktonu
Z.: trepka velká
  • reagují na změny teploty a osvětlení a na přítomnost různých látek = dráždivost
  • rozmnožují se buněčným dělením - nepohlavně nebo pohlavně - spájením
Z.: měňavka zemní
  • mění tvar buňky; pohybují se přeléváním cytoplazmy pomocí panožek, které slouží také k zachycování potravy
Z.: dírkonošci
       mžížovci
Trepka velká

Trepka baští


Měňavka velká


Comments