Prvoci

ð všechny životní děje probíhají v jedné buňce

ð potřebné živiny přijímají pomocí plazmatické membrány na povrchu


trepka velká

ð protáhlé tělo

ð pohyb jí umožňují brvy

ð potravu přijímá buněčnými ústy ð buněčný hltan ð potravní vakuola (trávení)

ð stažitelné vakuoly odstraňují vodu a nepotřebné látky

ð velké jádro - řídí činnost buňky; malé jádro - podílí se na rozmnožování


ð trepky žijí ve stojatých vodách, když voda vyschne ð cysta


ROZMNOŽOVÁNÍ


ð spájením = pohlavně

ð příčným dělením = nepohlavněZástupci:

  • trepka velká
  • vířenka
  • trypanozóma spavičná (ð spavá nemoc)
  • zimnička (ð malárie)
  • měňavka velká
  • dírkonošci
  • slunivky
  • mřížovci
Trepka velká

Trepka baští


Měňavka velká


Comments