Hmyz křídlatý s proměnou dokonalou

řád - brouci
první pár křídel je silněji prostoupen chitinem a přeměněn v krovky

Z.: roháč obecný

     tesařík obrovský

     slunéčko sedmitečné

     krajník pižmový

     střevlík kožitý

     hrobařík obecný

     mandelinka bramborová

     světlušky

     lýkožrout smrkový

     potápník vroubený

     vodomil černý

     vruboun posvátný


                          chrobák


řád - síťokřídlí

larvy jsou predátoři


Z.: mravkolev běžný - larvy loví mravence

     zlatoočka skvrnitá - larvy loví mšice


ð dutými kusadly vstřikují do kořisti trávicí šťávy podobně jako pavouciřád - motýli

ð mají dva páry velkých křídel ð pokryta barevnýmí šupinkami

ð sací ústní ústrojí

ð denní, noční

Z.: DENNÍ

     babočka kopřivová

     babočka admirál

     babočka paví oko

     bělásek zelný

     otakárek fenyklový

     otakárek ovocný

     bourec morušový

     žluťásek řešetlákový

     perleťovec stříbropásek


     NOČNÍ

     mol šatní

     bekyně mniška

     lišaj smrtihlav

Babočka jilmová


řád - dvoukřídlí

ð mají pouze jeden pár křídel

ð lízací ústrojí, bodavě sací ústrojí


Z.: moucha domácí

     komár pisklavý

     octomilka obecná

     ovád obecný

řád - blechy

ð druhotně vymizela křídla

ð cizopasníci

ð bodavě sací ústní ústrojí ð přenášejí choroby (např. mor)

housenice

Comments