Hmyz křídlatý s proměnou dokonalou

řád - brouci
první pár křídel je silněji prostoupen chitinem a přeměněn v krovky

Z.: roháč obecný

     tesařík obrovský

     slunéčko sedmitečné

     krajník pižmový

     střevlík kožitý

     hrobařík obecný

     mandelinka bramborová

     světlušky

     lýkožrout smrkový

     potápník vroubený

     vodomil černý

     vruboun posvátný


                          chrobák


řád - síťokřídlí

larvy jsou predátoři


Z.: mravkolev běžný - larvy loví mravence

     zlatoočka skvrnitá - larvy loví mšice


ð dutými kusadly vstřikují do kořisti trávicí šťávy podobně jako pavouciřád - motýli

ð mají dva páry velkých křídel ð pokryta barevnýmí šupinkami

ð sací ústní ústrojí

ð denní, noční

Z.: DENNÍ

     babočka kopřivová

     babočka admirál

     babočka paví oko

     bělásek zelný

     otakárek fenyklový

     otakárek ovocný

     bourec morušový

     žluťásek řešetlákový

     perleťovec stříbropásek


     NOČNÍ

     mol šatní

     bekyně mniška

     lišaj smrtihlav

Babočka jilmová

Dlouhozobka svízelovářád - dvoukřídlí

ð mají pouze jeden pár křídel

ð lízací ústrojí, bodavě sací ústrojí


Z.: moucha domácí

     komár pisklavý

     octomilka obecná

     ovád obecný

řád - blechy

ð druhotně vymizela křídla

ð cizopasníci

ð bodavě sací ústní ústrojí ð přenášejí choroby (např. mor)

housenice

Comments