Hmyz křídlatý s proměnou nedokonalou


řád  - jepice
dospělci žijí jen několik hodin (zakrnělá TS); larvy žijí 3 - 4 roky ve vodě

řád - vážky

ð larvy se vyvíjejí ve vodě - jsou dravé

ð dospělci jsou draví


Z.: vážka ploská
     šidélko páskované
     motýlice lesklá
     klínatka obecná

klínatka obecná
řád - rovnokřídlí

ð křídla jsou uložena rovnoběžně a podélně s tělem

ð kobylky, cvrčci, krtonožky, saranče


SARANČE VS KOBYLKA

Saranče:

ð Krátká tykadla nepřesahující délku hlavy

ð bez kladélka, býložravec

Zvuky vydávají třením nohou o křídla. To umožňují jemné zoubky, které nalezneme na noze, konkrétně na stehně


Kobylka:

ð dlouhá tykadla, delší než tělo

ð dlouhé prohnuté kladélko na konci zadečku (samičky)

ð všežravec (loví drobný hmyz)

Zvuk je vydáván třením křídel o sebe. Na levém křídle se nachází zoubky, které třením o pravé křídlo vydávají zvuk.


řád - škvoři

ð na zadečku mají klešťovité přívěsky

ð žijí např. pod kůrou stromů, aktivní v noci, všežravci


Z.: škvor obecný

řád - vši

ð vnější parazit, živí se krví

ð chodidla jsou přeměněna na přichycovací orgán


Z.: veš dětská

     veš šatní


Veš hlava.aviVši.avi


řád - ploštice

ð rozmanitý tvar a zbarvení těla

ð cizopasníci - na rostlinách, zvířatech, člověku (štěnice domácí)

ð dravé (splešťule blátivá, znakoplavka obecná)


řád - stejnokřídlí

ð nejznámější jsou mšice - vysávají rostlinné šťávy a přenášejí virové nemoci rostlin

ð vylučuje medovici

Veš krev.aviComments