Korýši

stavba těla:
hlavohruď - dva páry tykadel
                   - jeden pár očí na stopkách
                   - 5 párů nohou (první tři páry jsou zakončeny                                klepety)
zadeček - tvořen 7-mi články, zakončený ploutvičkou

  • Krunýř je pevný, tvořený chitinem ð zabraňuje růstu ð svlékání
  • Na krunýř i na pokryv končetin se upínají smrštitelné svaly = vnější kostra

cévní soustava - otevřená
dýchací soustava - žábry
nervová soustava - uzlinová
smysly - chuť, hmat, zrak
rozmnožování - gonochoristé
polohorovnovážný orgán v prvním páru tykadel - statocysta

Z.:
perloočka
buchanka
rak říční
rak bahenní
rak kamenáč
rak poustevníček
krab
humr evropský
kreveta
svinka
stinka

Comments