Vzdušnicovci

  • nejpočetnější skupina členovců
  • chitinem vyztužené trubičky = vzdušnice - dýchání

Dělí se na třídy:
  • mnohonožky
  • stonožky
  • hmyz
Comments