Ploštěnci

říše: živočišná
kmen: ploštěnci
třída : ploštěnky
             jednorodí 
             tasemnice
             motolice

 • dvoustranně souměrné tělo
 • aktivní volný pohyb
 • hlavová část těla
vypátrání potravy (predátoři) – pohyb – rozvoj svalové soustavy – dokonalejší řízení těla – zdokonalování nervové soustavy = vyvíjí se ústřední nervová uzlina – hlavová část těla

tělo tvoří 3 vrstvy buněk
 • pokožka (smyslové buňky – světločivné, hmatové, chuťové)
 • svalstvo (pohyb)
 • stěny trávicí soustavy
trávicí soustava 
 • začíná ústním otvorem na břišní straně v 1/3 těla a je zároveň i otvorem vyvrhovacím.
nervová soustava
 • ústřední nervová uzlina
 • provazcovitá NS (nervová soustava)
rozmnožování
 • pohlavně – hermafrodit = obojetník (má na svém těle obojí pohlavní buňky = samčí i samičí)
 • nepohlavně - regenerace
zástupci
 • ploštěnka mléčná (potoky s čistou vodou; pod kameny)
 • ploštěnka potoční
 • ploštěnka horská

ploštěnka mléčná

ploštěnka vs slimák

PARAZITICKÉ PLOŠTĚNKY

ð přizpůsobili se cizopasnému způsobu života ð žijí v tělech svých hostitelů na jejich úkor ð vnitřní cizopasníci (paraziti)

zástupci
 • motolice jaterní
 • tasemnice dlouhočlenná
           ð žije v tenkém střevě člověka
           ð délka až 3 m
           ð tělo se skládá z: hlavička - přísavky, háčky
                                          krček
                                          mnoho plochých článků 
           ð dýchá celým povrchem těla
           ð potravu přijímá celým povrchem těla
           ð velmi dobře vyvinutá pohlavní soustava


ŽIVOTNÍ CYKLUS TASEMNICE
poslední články s vajíčky se oddělují od těla ð s výkaly z těla hostitele ð krmivo pro prasata ð v žaludku prasete se vylíhnou malé larvy ð krví se dostanou do svalů ð vytvoří okolo sebe pouzdro = boubel (uvnitř je hlavička a krček) ð člověk sní nedostatečně tepelně opracované maso ð tenké střevo člověka ð roste ð poslední články s vajíčky ...

vývin tasemnice je nepřímý = má larvu
Kdo si chce přečíst více informací o tasemnici, může například na této stránce případně zde - i s videem.


Tasemniceploštěnka mléčnážlutě - trávicí soustava
oranžově - nervová soustava


ploštěnka potoční

regenerace ploštěnky


motolice jaterní

Životní cyklus motolice jaterní


Motolice podivnátasemnice - hlavička s krčkem

jeden článek tasemniceComments