Žahavci

⇨ vodní živočichové

⇨ tělo složené z velkého počtu buněk

⇨ svou kořist omračují žahavými buňkami ⇨ název žahavciSLADKOVODNÍ ŽAHAVCI


Z.: nezmar hnědý, zelený


 Stavba těla: nožní terč

                     tělo – uvnitř je dutina = láčka

                     ústní a vyvrhovací otvor

                     ramena


Tělo je tvořeno dvěma vrstvami buněk:

  • vnější vrstva obsahuje žahavé buňky

  • vnitřní vrstva obsahuje trávicí buňky


Rozmnožování:  pohlavní – vajíčka + spermie (nezmar je obojetník)

              nepohlavní – pučení 


Trávicí soustavu tvoří láčka + ústní a vyvrhovací otvor

nezmar je konzument - predátor


Nervová soustava je rozptýlená


Má schopnost regenerace = dorůstání částí těla


mořští žahavci: medúzy

               sasanky

         koráli     nezmar zelený

nezmar zelený

Comments