Žahavci

Svou kořist omračují žahavými buňkami.

Z.: nezmar hnědý
Stavba těla: nožní terč
            tělo – uvnitř je dutina = láčka
            ústní a vyvrhovací otvor
            ramena

Tělo je tvořeno dvěma vrstvami buněk:
  • vnější vrstva obsahuje žahavé buňky
  • vnitřní vrstva obsahuje trávicí buňky

Rozmnožování:  pohlavní – vajíčka + spermie
            nepohlavní – pučení 
  • nezmar je obojetník

Trávicí soustavu tvoří láčka + ústní otvor.
  • nezmar je konzument - predátor

Nervová soustava je rozptýlená.

Má schopnost regenerace – dorůstání částí těla

Další zástupci: medúzy
        sasanky
        koráli
     nezmar zelený

nezmar zelený

Comments