Planeta Země


ð vznikla před 4,5 ( 4,6) miliardy let

ð Teorie velkého třesku

ð žhavé těleso ð chladlo ð vzniklo několik geosfér (různá teplota a hustota):

                                ð zemská kůra

                                ð zemský plášť (svrchní + spodní)

                                ð zemské jádro (vnější + vnitřní)


Horniny zemské kůry + svrchní část pláště = litosféra.


ð z plynů, které unikaly ze zemského pláště ð plynný obal Země = atmosféra

                    ð prvotní atmosféra

                    ð druhotná atmosféra

                    ð kyslíkatá atmosféra (až po vzniku života)

ð ozonosféra

ð hydrosféraVznik Země

Comments