Vznik života na Zemi

Život na Zemi vznikl před 3,5 miliardami let v oceánu. 
Z jednoduchých anorganických látek vznikaly složitější látky organické. Vytvářely shluky => koacerváty.
Postupně, díky fotosyntéze se do ovzduší uvolňoval kyslík. Tím vznikly vhodné podmínky pro život => BIOSFÉRA.
Comments