Bezlebeční

ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ
KMEN: STRUNATCI
PODKMEN: BEZLEBEČNÍ

  • mořský živočich žijící na písčitém dně do kterého se zahrabává
  • segmentované tělo
  • oddělené pohlaví (gonochoristé), ale  podle vzhledu nelze rozeznat samce a samici (= není sexuální dimorfismus)
  • 26 párů gonád; oplození probíhá mimo tělo
  • strunu hřbetní mají zachovalou po celý život
  • v cévní soustavě nemají vyvinuto srdce
  • nemají mozek a jeho schránku (= bezlebeční)
Z.: kopinatec plžovitý
  • rybovitý tvar těla
  • ploutvový lem - pohyb
1 - mozkový váček 
2 - struna hřbetní
3 - nervová trubice
4 - ocasní ploutvička
5 - řitní otvor
6 - střevo
7 - cévní soustava
8 - vyústění tělní dutiny
9 - tělní dutina
10 - žaberní štěrbiny
11 - hltan
12 - výřivý orgán
13 - hmatové vousky
14 - ústní otvor
19 - játra

kopinatecStavba těla kopinatce


Comments