Kapraďorosty

říše: rostliny 
podříše: vyšší rostliny 
nadoddělení: kapraďorosty 
oddělení:  prutovky 
                  plavuně 
                  přesličky 
                  kapradiny

 • první cévnaté rostliny, které v prvohorách osídlily souše
 •  dosahovaly velkých rozměrů – stromovité plavuně, přesličky a kapradin 
 •  úhynem v bahně za nepřítomnosti kyslíku vzniklo černé uhlí 

PRUTOVKY
 •  téměř vyhynulé kapraďorosty
 •  vidličnaté větvení stonku, nejsou u nich vyvinuty pravé listy a kořeny 
PLAVUNĚ
 • lodyha nese drobné lístky
 •  vidličnaté větvení
 •  poléhavá lodyha, někdy vzpřímená – nese výtrusnice seskupené do výtrusných klasů
 •  všechny plavuně jsou zákonem chráněné
Z.: plavuň vidlačka

PŘESLIČKY
 •  nejznámější přesličkou je přeslička rolní
 •  vytrvalá bylina, která vytváří dva typy lodyh:
                     – jarní článkovaná nezelená žlutohnědá lodyha – nese klas výtrusnic
                     – letní zelená lodyha s drobnými zelenými lístky 
 •  léčivá rostlina
Další zástupci: přeslička lesní, přeslička největší 

KAPRADINY

V lesích mírného pásma rostou kapradiny převážně jako byliny, v tropických a subtropických oblastech však rostou i stromovité druhy, které svým vzhledem připomínají vymřelé stromovité kapradiny. 

Mezi nejznámější druhy kapradin patří např. kapraď samec (Dryopteris filix – mas), který má ostěry typického ledvinitého tvaru oproti čárkovitým ostěrám dalšího druhu, kterým je papratka samičí (Athyrium filix – femina). Tyto dva druhy lidé spojovali v jeden. Bylo to v době neznalostí životního cyklu a tak tuto kapradinu považovali za samičí rostlinu od kapradě samce. 


životní cyklus kapradiny (rodozměna):
Na rostlině vznikají výtrusy ð uvolnění ð vlhké prostředí ð vyklíčí v prokel ð na proklu se vytvoří samčí pohlavní orgány - pelatky a samičí pohlavní orgány  - zárodečníky ð pohlavní buňky ð oplození ð nová rostlina

Zástupci:
papratka samičí
kapraď samec
hasivka orličí - naše největší kapradina
žebrovice různolistá
osladič obecný
jelení jazyk celolistý
nepukalka vzplývající
netík - pokojová rostlina
Žebrovice různolistá
žebrovice různolistá


Hasivka orličí
hasivka orličí

Kupky na spodní straně listu
                                           žebrovice různolistá - kupky

Lokalita č. 6 Papratka samičí
                                                         papratka samičí
Ċ
Markéta Davídková,
28. 9. 2014 12:44
Comments