Játrovky

= mechorosty, které tvoří dva typy stélek – lupenitou a listnatou 

Játrovky jsou jedinečné mimo jiné i tvorbou tzv. siličných tělísek, které nenajdeme u žádné jiné skupiny mechorostů. Ta jsou naplněna především terpenoidy a jinými silicemi a způsobují charakteristickou vůni některých játrovek, odpuzují hmyz a zahušťují cytoplazmu, čímž oddalují její zamrzání.

zástupci:
  • porostnice mnohotvárná          
  • pobřežnice obecná
  • kýlnatka zvlněná - listnatá stélka
  • rohozec trojlaločný   
  • mřížkovec kuželovitý
pobřežnice                kýlnatka zvlněná
                                           pobřežnice obecná - lupenitá stélka                                                         kýlnatka zvlněná - listnatá stélka

Comments