Játrovky

    Skupinu mechorostů, kterým říkáme játrovky, je těžké charakterizovat obecnými znaky, neboť jde o velmi rozmanitě tvořené rostliny, které jsou navzájem v mnohém odlišné. Ať už jde o stavbu stélky, způsob tvorby nebo charakter sporofytu apod. Dělení játrovek na lupenité a listnaté je vhodné pouze pro determinaci a ne pro taxonomickou klasifikaci této skupiny rostlin. Játrovky jsou jedinečné mimo jiné i tvorbou tzv. siličných tělísek, které nenajdeme u žádné jiné skupiny mechorostů. Ta jsou naplněna především terpenoidy a jinými silicemi a způsobují charakteristickou vůni některých játrovek, odpuzují hmyz a zahušťují cytoplazmu, čímž oddalují její zamrzání.
    Stélka může být buď lupenitá nebo tvořená lodyžkou a lístky – listnatá, které jsou na ní postaveny ve dvou nebo třech řadách. Fyloidy (lístky) jsou vždy tvořeny jednou vrstvou buněk a chybí jim žebro. 
pobřežnice                kýlnatka zvlněná
                                           pobřežnice obecná - lupenitá stélka                                                                            kýlnatka zvlněná - listnatá stélka

Comments