Mechy

 ð tvoří nejpočetnější skupinu mechorostů
 ð ve všech typech biotopů kromě moří
 ð rostou také na kůře stromů i na substrátech vytvořených člověkem, jako jsou mosty, zídky, střechy 
    

stavba těla mechové rostlinky:VYUŽITÍ MECHOROSTŮ ČLOVĚKEM

 ð biomasa - jako obnovitelný zdroj energie
 ð borkování – tvorba rašelinných briket
 ð pěstování rostlin – jako substrát
 ð polštáře a lože
ð tepelná izolace
 ð indikace – bioindikátor
 ð obsahové látky
 ðestetické vnímání mechorostů 

ŽIVOTNÍ CYKLUS MECHŮ = RODOZMĚNA


rodozměna mechů

zástupci:
  • rokytník skvělý
  • ploník ztenčený 
  • travník (pokryvnatec) Schreberův
  • rašeliník - má speciální buňky - hyalocyty
  • měřík trnitý
  • měřík příbuzný
  • rokyt cypřišový
  • dřípovičník zpeřený - světélkuje

ZAJÍMAVOSTI - nezapisujete
  • Vzhledem k velké savé schopnosti a schopnosti zadržovat vodu, byly tyto malé rostlinky často v dávných dobách využívány v bitvách jako obvazový materiál zraněných vojáků.
  • Využití mechu rodu Hypnum (česky rokyt), bylo plnění loží a polštářů. Jednoduše proto, že je to druh, který je vcelku hojný a také proto, že lidé věřili, že díky tomuto mechu budou mít hezké sny a bude se jim krásně spát. Pokud byla matrace nebo polštář proleželý - znovu je namočili, nechali uschnout a vše bylo jako  nové.rašeliník
rašeliník


bezvláska vlnkatá


měřík čeřitý
měřík čeřitý 


měřík příbuzný
měřík příbuzný


měřík tečkovaný
měřík tečkovaný


měřík trnitý
měřík trnitý


ploník ztenčený
ploník ztenčený


ploník obecný
ploník obecný (náš nejvyšší mech)


rokyt skvělý
rokytník skvělý ("patrák") 


tři druhy rašeliníku (rašeliník statný (červený), rašeliník 
                     Girgensohnův (světlý) a rašeliník klamný (tenký) 


travník Schreberův
  travník Schreberův    


bělomech skalní
 bělomech skalní

dřípovičník
dřípovičník zpeřený (svítící mech)
rodozměna mechů
                             hyalocyty


       
 
                       
Comments