Mechy

    Mechy tvoří druhově nejpočetnější skupinu v rámci bryofyt. V průběhu evoluce dosáhly značné rozmanitosti, která se projevuje počtem existujících druhů, ale také morfologickými, ekologickými a dalšími odlišnostmi od ostatních skupin mechorostů. Setkáme se s nimi téměř ve všech biotopech s výjimkou moří. V našich podmínkách tvoří např. bohatý pokryv v lesích, na skalách, na březích potoků, na rašeliništích. Rostou také na kůře stromů i na substrátech vytvořených člověkem, jako jsou mosty, zídky, střechy. Můžeme se s nimi tedy setkat téměř denně.
    

rodozměna mechů

rodozměna mechů
Comments