Pláštěnci

ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ
KMEN: STRUNATCI
PODKMEN: PLÁŠTĚNCI
        TŘÍDA: SUMKY
                          SALPY
                          VRŠENKY

STRUNATCI

ð  strunu hřbetní nebo páteř mají vždy na hřbetní straně těla

ð  jsou dvoustranně souměrní

ð  nervová trubice se vyvíjí nad strunou hřbetní a v přední (hlavové) části těla se rozšiřuje v mozek

ð  mají uzavřenou cévní soustavu a srdce na břišní straně těla


PLÁŠTĚNCI
  • sumky
  • salpy
  • vršenky
SUMKY
  • mořští živočichové
  • larva sumek má strunu hřbetní a volně pohybuje ve vodě
  • dospělá sumka strunu hřbetní nemá a žije přisedle, často v koloniích

larva sumky

      Sumka


salpa


Salpa

Comments