Vyšší živočichové

ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ
KMEN: STRUNATCI
PODKMEN: PLÁŠTĚNCI
        TŘÍDA: SUMKY
                          SALPY
                          VRŠENKY

STRUNATCI

ð  strunu hřbetní nebo páteř mají vždy na hřbetní straně těla

ð  jsou dvoustranně souměrní

ð  nervová trubice se vyvíjí nad strunou hřbetní a v přední (hlavové) části těla se rozšiřuje v mozek

ð  mají uzavřenou cévní soustavu a srdce na břišní straně těla


PLÁŠTĚNCI
 • sumky
 • salpy
 • vršenky
SUMKY
 • drobní mořští živočichové
 • tělo je kryto pláštěm, který vylučuje pokožka
 • larva je dokonalejší než dospělec, je pohyblivá, má strunu hřbetní
 • dospělá sumka žije přisedle, nemá strunu hřbetní

larva sumky



SALPY
 •  žijí v koloniích, průhlední, vznášejí se ve vodě
Z.: ohnivka atlantská
      salpa maxima



VRŠENKY
 • struna hřbetní po celý život
 • cca 5 mm = planktonní živočichové
 • na povrchu pláště mají sítko = vrš, kterou po zanesení "zahazují" a vytvoří si nové


Comments