Rostliny krytosemenné

Společné znaky:

 • tělo rozlišeno na kořen, stonek a listy
 • tvorba květů a po oplození plodů se semeny
 • ukrytí vajíček a vyvíjejících se semen v semeníku

KOŘEN

tvořen systémem pletiv:

 • krycí (kořenová pokožka)
 • vodivá (cévní svazky)
 • základní (ostatní pletiva kořene)
 • dělivá (kořenová špička)

kořenová soustava:

 • hlavní kořen + kořeny postranní
 • svazčitý kořen
              
   hlavní kořen + postranní                  svazčitý kořen


Kořeny se mohou přeměňovat a plnit jiné funkce:
 • zásobní - zdužnatělé kořeny (mrkev, petržel,...)
 • kořenové hlízy
 • vzdušné kořeny
 • parazitické kořeny (jmelí)STONEK
ð skládá se z uzlin (vyrůstají z nich listy) a článků
 
stonky  ð   bylinné      ð      byliny
            ð   dřevnaté    ð     dřeviny

lodyhy = dužnaté stonky; po celé délce nesou listy
stvol = dužnatý stonek bez listů
stébla = duté dužnaté stonky s kolénky
kmen = dřevnatý stonek - stromy (větví se nad zemí), keře (větví se těsně u země)
pletiva - krycí, základní, vodivá, dělivá

krycí - pokožka s průduchy, s chlupy
základní - prvotní kůra a dřeň
vodivá (mezi kůrou a dření) - cévní svazky 
    - část dřevní (směřuje do středu) ð cévice
    - část lýková (směřuje k povrchu stonku) ð sítkovice 
dělivá - vzrostný vrchol (růst rostliny do délky)
           - kambium (druhotné dělivé pletivo)

pupeny ð vrcholové (na začátcích stonku)
              ð postranní (v úžlabí listových řapíků)
              ð náhradní (na různých místech stonku)
 • přečkávání dělivých pletiv během nepříznivých zimních podmínek 
 • jsou chráněny přeměněnými listy - šupinami
mladé stonky dřevin ð bylinné ð dřevnatí, tloustnou = přecházejí na druhotnou stavbu

dřevnatění a tloustnutí umožňují druhotně dělivá pletiva (kambiumð prochází cévními svazky ð směrem do středu stonku vytváří nové vrstvy dřevních buněk ð první letokruh ð na zimu činnost ustává ð druhý letokruh

se vznikem druhotného dřeva vzniká i druhotné lýko - nevýrazné vrstvy

směrem ven se vytváří nové krycí buňky druhotné kůry ð vnější vrstvy odumírají ð borka

přeměněné stonky
      ð stonková hlíza (kedlubna)
      ð oddenek (podzemní stonek) ð oddenkové hlízy (brambory)
      ð šlahouny (jahodník)
      ð úponky


LIST

ð hlavní rostlinný orgán, který vyrůstá na stonku
ð probíhá zde fotosyntéza a výdej vody
podle postavení na stonku rozlišujeme listy:
  • střídavé (z uzliny vyrůstá jeden list)
  • vstřícné (z uzliny vyrůstají dva listy)
  • přeslenité (z uzliny vyrůstají tři a více listů) 
                                  

podle přítomnosti řapíku:
  • přisedlé
  • řapíkaté 
podle stavby čepele rozeznáváme listy:
  • jednoduché ð nečleněné  
                                      ð členěné
  • složené ð lichospeřené 
                               ð sudospeřené
                               ð dlanitě složené
okraje čepelí:
     ð hladké
     ð pilovité
     ð laločnaté

Stavba listu - pletiva
krycí pletivo - pokožka s průduchy (rohlíčkovité svěrací buňky)
vodivé pletivo ð cévní svazky ð žilky
základní pletivo - palisádové buňky a houbovité buňky


pokožku chrání kutikula
přeměny listu:
     ð trny
     ð cibule
     ð dužnaté listy
     ð šupiny
     ð úponky (hrách)

Fotosyntéza


     

Cévní svazky - pokus


       KVĚT
- květní obaly - korunní lístky ð koruna, kališní lístky ð kalich
                      - nerozlišené květní obaly = okvětí
- pohlavní orgány - samčí tyčinky, samičí pestík
 • tyčinka - nitka, prašník (2 prašné váčky - v každém 2 prašná pouzdra)
 • pestík - čnělka, blizna, semeníkkvětenství =  soubor květů
            ð jednoduchá
            ð složená
OPYLENÍ A OPLOZENÍ
opylení = přenos pylových zrn (pylu) na bliznu
oplození = splynutí pohlavních buněk = pylového zrna a vajíčka

rostliny větrosnubné - větrem
rostliny hmyzosnubné - hmyzem
rostliny samosprašné - pylová zrna se přenáší na stejný květ
rostliny cizosprašné - pylová zrna se přenáší na jiný květ stejného druhu


OPLOZENÍ
Pylové zrno ð zachycení na blizně ð pylová láčka, která obsahuje tři buňky prorůstá čnělkou k vajíčkům
   
buňky pylové láčky ð jádro jedné řídí růst láčky
       ð 2 jsou samčí pohlavní buňky

Vajíčko ð je kryto obaly - na povrchu je klový otvor ð je mnohobuněčné - buňka vaječná + buňka zárodečného vaku

Pylová láčka proroste klovým otvorem ð jedna samčí pohlavní buňka splyne s buňkou vaječnou ð druhá splyne s buňkou zárodečného vaku = dvojité oplození
Z oplozené vaječné buňky ð zárodek
Z oplozené buňky zárodečného vaku ð živné pletivo
Obaly vajíčka se vyvíjejí v obaly semene = osemení ð vajíčko se tak mění v semenoPohyb rostlin
PLOD
při oplození zaniká blizna a čnělka ð rozvíjí se jen semeník ð mění se na plod ð je chráněn oplodím
Comments