Vývoj vyšších rostlin

  
Flóra v siluru
První vyšší rostliny = rhyniophyta.

Vývoj všech organismů začal ve vodním prostředí. U pobřeží se rostliny začaly přizpůsobovat ustupujícímu moři - přizpůsobily se suchozemským podmínkám - jejich těla se měnila, přizpůsobovala a zdokonalovala - rostliny vyšší.

Příčiny přizpůsobení - geologické a klimatické
Změny - ve vnější stavbě těl (kořen stonek list)
              - ve funkcích - specializace orgánů
              - ve vnitřní stavbě těl - vytváření a zdokonalování pletiv

PLETIVA
= soubory buněk, které mají přibližně stejný tvar a stejnou funkci

  • krycí - chrání rostlinné tělo před vnějšími vlivy
  • vodivá - rozvádí živiny, vodu a minerální látky
  • základní - vyplňují prostory mezi vodivými a krycími pletivy; probíhá zde fotosyntéza, ukládání látek,...   
       
                     rašeliník (mech)                                       čtyřzoubek (mech)                                     průduchy ibišku                                                 cibule


Ċ
Markéta Davídková,
28. 9. 2014 12:45
Comments