Anatomie - dýchací soustava

stavba:  –  dýchací cesty

-       nosní dutina

-       nosohltan

-       hrtan

-       průdušnice

-       průdušky

-       průdušinky

-       plíce

 nosní dutina ð stěny jsou pokryty sliznicí a řasinkami

                         ð vzduch se otepluje, zvlhčuje a čistí


nosohltan  ð jsou zde uložené mandle, které tvoří obranu před infekcemi


hrtanová příklopka  ð zamezuje vstupu potravy do hranu


hrtan ð je tvořen chrupavkami

           ð uvnitř je uloženo hlasové ústrojí


průdušnice ð tvořena chrupavčitými prstenci

                     ð stěna krytá sliznicí a řasinkami


průdušky ð pravá a levá

                  ð vyztužené chrupavkami

                  ð stěna krytá sliznicí a řasinkami


plíce ð párový orgán – pravá plíce má 3 laloky, levá 2 (kvůli srdci)

         ð povrch tvoří blána poplicnice


         V plicích se průdušky větví na průdušinky a ty jsou zakončeny plicními váčky, které jsou tvořeny plicními sklípky (ty tvoří pouze 1 vrstva buněk).

DÝCHACÍ SVALY

  • bránice - hlavní dýchací sval
  • mezižeberní svaly - pomocné svaly dýchacíPlíce a dýchací systém - české titulky

Když se plíce naplní vzduchem


Comments