Anatomie - smyslové orgány


ð z okolního prostředí přijímáme informace prostřednictvím smyslových orgánů
ð smysly ð hmat, chuť, čich, zrak, sluch

   
            
         

      


Smyslové orgány

Podřízené stránky (4): Jazyk Nos Oko Ucho
Comments