Ucho


ð smyslové buňky vnímají zvukové podněty (= mechanické vlnění - zvuk)

vnější ucho - boltec

                     - zevní zvukovod

střední ucho - středoušní dutina

                       - bubínek

                       - sluchové kůstky ð kladívko

                      ð kovadlinka

                      ð třmínek

                                                                                sluchové kůstky jsou navzájem spojeny kloubně 


vnitřní ucho - uloženo v kosti skalní

                      - blanitý hlemýžď (vláskové smyslové buňky)

                      - kostěný labyrint (čidla pro vnímání polohy a pohybu)


obr.: vnitřní ucho - blanitý hlemýžď + kostěný labyrint

činnost sluchového orgánu

ušní boltec zachycuje zvukové vlny ð procházejí zvukovodem k bubínku ð ten se rozkmitá ð chvění se přenese na sluchové kůstky ð třmínek naráží na stěnu hlemýždě ð podráždění vláskových smyslových buněk ð sluchový nerv ð mozek


čidla vnímání pohybu a polohy

smyslové buňky ve třech na sebe kolmých polokruhovitých kanálcích ð v rozšířených částech kanálků (ampulách) je rosolovitá destička ð do ní zasahují smyslové buňky; v kanálcích je tekutina ð pohyb hlavy = pohyb tekutiny ð vychýlení destičky ð ohýbání výběžků smyslových buněk ð vedeno do mozku


Comments