Genetika


= nauka o dědičnosti a proměnlivosti
 • dědičnost = předávání vlastností potomkům
 • kombinace genů zjišťuje proměnlivost
gen (vloha) je úsek v molekule DNA = dvoušroubovice  - nese informaci o určité vlastnosti (= barva očí, barva vlasů...)
 • DNA obsahuje 4 typy molekul (bází), které tvoří genetický kód
 • aby se do buňky DNA vešla, je sbalená do chromozomů Þ jádro; člověk má dvě sady chromozomů - 23 párů
alela - konkrétní forma genu (modrá barva očí)
 • každý gen má dvě alely - jednu od otce + jednu od matky
 • alela může být dominantní nebo recesivní (projev znaku je potlačený)
 • označují se písmeny  - např.: "A" nebo "a" (jeden znak např. barva očí)
                        př.: matka má modré oči, otec má hnědé oči
                              hnědá barva je dominantní = A
                              modrá barva je recesivní = a

                              jaké mohou nastat kombinace alel?  AA       Aa      aa

genotyp = uspořádání alel v genu; soubor genů jedince 
                 AA     Aa      aa   
        G =   1   :   1    :    1                                  G = 1:1:1


fenotyp = projev genu jedince = jak vypadá
                  AA     Aa    aa
           F =       2       :    1                                  F = 2:1

AA - homozygot dominantní
Aa - heterozygot
aa - homozygot recesivní
             
Johan Gregor MENDEL
 • zakladatel genetiky; žil v klášteře v Brně
 • křížil hrách Þ Mendelovy zákony dědičnost
  • 1. zákon - o uniformitě 
  • 2. zákon - o náhodném křížením alel
  • 3. zákon - o kombinovatelnosti alel - sleduje více znaků např. barva očí + pravorukost (levorukost)
1. Mendelův zákon dědičnosti - o uniformitě
 • kříží se homozygoti dominantní a recesivní  všichni potomci jsou stejní
př.: černý křeček ♂ - homozygot dominantní = AA
       zlatý křeček ♀ - homozygot recesivní = aa

pohlavní buňky obsahují vždy jen poloviční sadu chromozomů!!

   
Jsou genotypově i fenotypově stejní = uniformní
G = 1, F = 1

2. Mendelův zákon dědičnosti - o náhodném křížení
 • kříží se heterozygoti = Aa x Aa 
př.: černé heterozygotní morče ♂ se zkříží s černým heterozygotním morčetem ♀
      černá barva je dominantní - A
      zlatá barva je recesivní - a
jsou oba černí, ale nesou si s sebou zlatou barvu

          
                                                              potomci: 3 černí + 1 zlatý; G = 1:2:3    F = 3:1


př.: černá kočka se zkřížila s bílým kocourem. Černá barva je dominantní.
      kočka je heterozygot. Jak budou vypadat jejich potomci? 

černá kočka = Aa
bílý kocour = aa

Potomci budou G= 1:1    F=1:1   = polovina bude černá a polovina bude bílá

3. Mendelův zákon o dědičnosti - o kombinovatelnosti alel
 • při křížení se sleduje více znaků např. barva očí a pravorukost (levorukost)
                                                                         A a                 B b
A - hnědá barva
a - modrá barva
B - pravák
b - levák

G = 1:2:1:2:4:2:1:2:1
F = 9:3:3:1 = fenotypově, vzhledem bude 9 hnědookých, pravorukých
                                                                   3 hnědookých, levorukých
                                                                   3 modrookých, pravorukých
                                                                   1 modrooký, levoruký

př.: černé dlouhosrsté morče ♂ se zkřížilo se zlatým dlouhosrstým ♀
      - černá barva je dominantní - A, zlatá barva recesivní - a
      - znak dlouhé srsti je dominantní - B; krátkosrtost je recesivní znak - b

možnosti? ♂ může být: AABB, AaBB, AaBb
                 ♀ může být: aaBB, aaBb

♂ je dominantní homozygot v obou znacích = AABB
♀ je ve znaku barvy srsti již daný recesivní, délka srsti - heterozygot = aaBb 

G = 2:2 = 1:1
F = 1 - všichni potomci budou černí a dlouhosrstí

Comments