Srovnávací anatomie končetin člověka a ptáka


Porovnání kostry horní končetiny člověka s končetinami ptákaSrovnání pletence lopatkového a přední končetiny ptáka (nahoře) a člověka (dole)
1 – lopatka (scapula), 2 – kost krkavčí (os coracoideum), 3 – výběžek kosti krkavčí (processus coracoideus), 4 – kost klíční (clavicula), 5 – kost ramenní (humerus), 6 – kost vřetenní (radius), 7 – kost loketní (ulna), 8 – kosti zápěstní (ossa carpalia), 9 – kosti záprstní (ossa metacarpalia), I.-V. – prsty.
Porovnání kostry dolní končetiny člověka s končetinami ptákaSrovnání kostí pánevní končetiny ptáků (vlevo) a savců (člověka)
1 − kost stehenní (femur), 2 − čéška (patella), 3 − kost lýtková (.bula), 4 − kost holenní (tibia) a proximální rada zánártních kostí (tarsus) člověka odpovídají u ptáka jedinému kostnímu celku tibiotarsus, 5 − distální rada zánártních kostí a nártní kosti (tarsus a metatarsus) člověka odpovídají u ptáka jedinému kostnímu celku zvanému běhák (tarsometatarsus), 6 – prsty (digiti) I−IV (u člověka I–V).
Comments