Anatomie - pohybová soustava

Druhy svalovin:

Ø hladká - neovládáme vůlí; vnitřní orgány

Ø příčně pruhovaná (kosterní) - můžeme ovládat vůlí

Ø srdeční - neovládáme vůlí, pracuje sama       

 Základní stavební jednotka = svalová buňka (myocyt) - je mnohojaderná

  • příčné pruhování je způsobeno bílkovinami:. aktin – světlejší úsek, myozin – tmavší a silnější úsek

 Kosterní svalovina (příčné pruhovaná)

-       upíná se na kostru

-       je řízena CNS

-       můžeme ji ovládat svou vůlí

 Stavba kosterního svalu

-       svalové bříško

-       svalová povázka = vazivová blána na povrchu svalu - ta na konci svalu přechází v šlachy = bílé vazivové                         provazce; vrůstají do okostice a vytvářejí svalový úpon

  •  Svaly obsahují nervy a cévy.
  •  Svalové vlákno je uspořádáno do snopečků,  snopců , ty obaluje vazivo, které zajišťuje pevnost svalu. Soubor snopců tvoří sval.

 Činnost kosterního svalu:

-     stah je vyvoláván nervovým vzruchem, který přichází z mozku nervovými vlákny

-     hlavním zdrojem energie je glukóza

Rozdělení svalů podle funkce:

Ø natahovače

Ø ohýbače            ohýbání končetin v kloubech:


Ø přitahovače

Ø odtahovače        např. oddálení paže od těla


Ø rotační svaly       např. svaly, které se podílejí na otáčení trupu


Rozdělení svalů podle tvaru:

Ø ploché (např. velký sval prsní)

Ø krátké (např. mezižeberní sval)

Ø dlouhé (např. sval krejčovský)

Ø kruhové (např. sval oční, ústní,...)

Jak pracuje kosterní svalComments