Geologická období

Jak jsem již zmínila na hodinách - mezinárodní stratigrafická komise v roce 2012 odsouhlasila novou stratigrafickou tabulku = třetihory již neexistují a naše názvy jako prvohory, druhohory,... jsou přejmenovány. Stále se používají, nicméně správné názvy jsou nyní tyto: 
zápis:

GEOLOGICKÁ OBDOBÍ

Jednotlivá geologická období se od sebe odlišují složením společenstev rostlin a živočichů.

archaikum
proterozoikum
paleozoikum ð kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
mesozoikum ð trias, jura, křída
kenozoikum ð paleogén, neogén, kvartér


Stratigrafická tabulka