Geologická období


Jednotlivá geologická období se od sebe odlišují složením společenstev rostlin a živočichů.

archaikum
proterozoikum
paleozoikum ð kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
mesozoikum ð trias, jura, křída
kenozoikum ð paleogén, neogén, kvartér