Archaikum

Charakteristika: období vytváření zemské kůry, hydrosféry, atmosféry a vzniku života.
Vznik hydrosféry a atmosféry: prvotní atmosféra, druhotná atmosféra
                                                kyslíkatá atmosféra ð hromadění O2 až po vzniku života hlavně fotosyntetickou aktivitou sinic a                                                                                       řas
Stromatolity: morfologicky složité, laminované organo-sedimentární struktury primárně vázané na mořské prostředí, tvořeny střídajícími se vrstvičkami organické hmoty a sedimentárního detritu, vytvářejí morfologicky různé struktury ð nejstarší koloniální organismy

Comments