Proterozoikum - starohory

2,5 mld. let - 540 mil. let

Geologické procesy: ⇓ teplotní tok a intenzita metamorfních procesů ⇒ lineární horstva, desková tektonika

Zalednění: Kanada, Afrika a Indonézie; Afrika, Austrálie, Sibiři 
                 ⇒ superkontinent Protopangea

Orogeneze: kadomská orogeneze (sv. proterozoikum – sp. kambrium)

Vymírání ve sv. proterozoiku: pravděpodobně důsledek zalednění ⇒ krize ekosystémů, snížení diverzity flóry a fauny, tj. drastický úbytek hlavně stromatolitů a jejich nahrazení za modernější mnohobuněčné řasy.

Ediakarská fauna byla éra předcházející kambriu. Živočichové neměli žádné oči, žádné "přívěsky" mimo tělo a možná jednoduché vnitřnosti. Máme fosilizované otisky řas a medúz, žádné mineralizované skelety. 

Comments