Krystalové soustavy

 trojklonná (triklinická)   Osy a, b, c jsou různě dlouhé a navzájem svírají různé úhly, které nejsou 90° ani 60°.
 jednoklonná (monoklinická)   Různocenné osy a, b, c, které svírají pravý úhel kromě úhlu mezi osami a-c, ten je vždy větší než 90°.
 kosočtverečná (rhombická)   Osy a, b, c jsou různocenné a svírají úhel 90°.
 čtverečná (tetragonální)   Pasné osy a1, a2 jsou stejnocenné, vertikální osa c má odlišnou délku. Všechny úhly jsou pravé.
 šesterečná (hexagonální)   Osní sytém má vertikální osu a tři stejnocenné pasné osy. Jejich kladné poloosy svírají úhel 120°.
 klencová (trigonální)   Krystalografický osní kříž je totožný s křížem hexagonální soustavy, pouze ve směru vertikální osy c najdeme vždy trojčetnou inverzní osu symetrie.
 krychlová (kubická)   Tři navzájem kolmé osy jsou stejnocenné.

Krystalové soustavy


Comments