7 Fosfáty

B = barva
V = vryp
T = tvrdost
L = lesk
ρ= hustota
G = geneze, vznik


MINERÁL CHEMICKÁ ZNAČKA  KRYSTALOVÁ SOUSTAVA  ρ  VZHLED 
Apatit Ca5(PO4)3 (F,Cl)  hexagonální  různá  bělavý   5 3,16–3,22  skelný magmatický, pegmatity, hydrotermální, sedimentární  kr., jehlic. drúzy, zrnité, celistvé agregáty, hranol 
Comments