3 Halogenidy (halovce)

B = barva
V = vryp
T = tvrdost
L = lesk
ρ= hustota
G = geneze, vznik

 MINERÁL
CHEMICKÁ
 ZNAČKA
KRYSTALOVÁ SOUSTAVA   B ρ  VZHLED 
Halit NaCl  kubická různá (bílá až černá)  bílý  2  2,16 sedimentární, fumaroly  krychl. krystaly, zrnité, vláknité agregáty 
Sylvín  KCl  kubická  bezbarvý, bílá, šedá, červená  bílý  2       krychlové krystaly a zrnité agregáty 
Fluorit  CaF2  kubická  různá  bílý  4    hydrotelmání, žilný vývoj  kr. krych. a 8-stěny, zrnité nebo celistvé agregáty 

halit (kamenná sůl)             sylvín             fluorit
                                          halit (sůl kamenná)                                                     sylvín                                                                         fluorit 

Comments