8 Křemičitany (silikáty)

B = barva
V = vryp
T = tvrdost
L = lesk
ρ= hustota
G = geneze, vznik


 MINERÁL CHEMICKÁ ZNAČKA  KRYSTALOVÁ SOUSTAVA  ρ  VZHLED 
Zirkon   ZrSiO4 tetragonální  bílý, žlutý (jargon), červený (hyacint)  bílý  7-8  4,6–4,7  diamantový  magmatity, pegmatity, ruly  sloupcovité krystaly 
Olivín   (Mg,Fe)2SiO4  rhombická  zelený    6,5-7    skelný  bazické výlevné horniny  sloupcovité krystaly, zrnité agregáty 
Granát  R3R2(SiO4)3  kubická    bílý  6,5-7,3         
Andaluzit  Al2(SiO4)O  rhombická  šedý, žlutý, tmavozelný (viridin)  bílý  7,5  3,13–3,17  skelný  kontaktní metamorfóza, pegmatity  sloupcové krystaly zrnité agregáty 
Topaz  Al2SiO4 (F,OH)  rhombická  žlutá, žlutohnědá  bílý  8 3,5–3,6  skelný  pegmatity, hydrotermální náplavy   prizmatické krystaly, jehličkovité a vláknité agregáty 
Mastek  Mg3(Si4O10)(OH)2  monklinická  světlezelenavá až bílá     1 2,7–2,8  perleťový, mastný  hydrotermálně z ultrabazik  tabulkovité krystaly, šupinkové agregáty 
Biotit  K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,F)2  monklinická  černý    2-3 2,8–3,4  perleťový  pegmatity, metamorfované horniny, náplavy  šupinové agregáty 
Muskovit  KAl2(AlSi3O10)(OH)2  monoklinická  šedý, nazelenalý    2-3  2,77–2,88  perleťový, skelný  pegmatity, hydrotermální žíly, metamorfované horniny (svory, ruly), náplavy  šupinové agregáty 
Kaolinit  Al4(Si4O10)(OH)8  monklinická  bílá, žlutá až hnědá    1  2,6 matný  zvětrávání živců, regionální metamorfóza  tabulkovité krystaly, jemnozrnné, šupinité masy 

Granát a) pyrop (Mg,Al) – červený, G - bazické horniny
                  b) almandin (Fe,Al) – červenofialový, G - metamorfity (ruly, svory)
                  c) spessartin (Mn,Al) – oranžovočervený, G -pegmatity, aplity, ryolity; 
                  d) grosulár (Ca,Fe) –žlutý, hnědočervený, G - kont. metamorf. vápenců; 
                  e) andradit (Ca,Fe) – hnědočervený, zelený, hnědý, G - magnetitové skarny, hadce

Comments