2 Sulfidy

B = barva
V = vryp
T = tvrdost
L = lesk
ρ= hustota
G = geneze, vznik

 MINERÁL
CHEMICKÁ ZNAČKA
 KRYSTALOVÁ SOUSTAVA  T  ρ  G VZHLED 
Chalkozín Cu2S rhombická tmavě modrošedá   šedý 2-3 5,5–5,8  hydrotelmání, sulfidické zvětrávání tabulkové krystaly, jemnozrnné agregáty
Argentit Ag2S kubická černošedá, černá  šedý 2,5 7,2–7,4  hydrotermální  krystaly nebo dendrity
Sfalerit  ZnS kubická hnědá, žlutá, zelená  hnědý  3,5 3,9–4,1  hydrotelmání, rudní žíly  kryst. tetraedry, 24-stěny, zrnitou
Chalkopyrit CuFeS2  tetragonální  mosazně žlutá  černý  3,5 4,1–4,3 hydrotermální, magamtická, metasomatická   kompaktní masy 
Galenit PbS  kubická  šedá šedočerný  2-3 7,2–7,6  hydrotelmání  krychlové krystaly, zrnité agregáty 
Pyrit FeS2  kubická  světle mosazně žlutá  hnědočerný  6,5  4,9–5,2 hydrotermální, magamtická, metasomatická krychle. 12-, 8-stěn krystaly, zrnité, ledvinité agregáty 
Markazit  FeS2  rhombická  mosazně žlutá  zelenošedý  6 4,85–4,9  hydrotelmání, sedimentární  tabulkovité, stromečkovité srostlice 
Molybdenit  MoS2  hexagonální  modrošedá  šedý, zelenošedý  1 4,62–4,8 hydrotelmání,  magmatity  nedokonalé tabulkovité krystaly, šupinky, šupinkovité agregáty 


galenit          pyrit   
galenit                                                               markazit                                                         pyrit                                                          chalkopyrit


sfalerit    
molybdenit   
sfalerit                                                    molybdenit

Comments