Geologická činnost ledovců

Významným vnějším geologickým činitelem je ledovec.
Ledovce vznikají v polárních oblastech nebo ve vysokohorských oblastech nad sněžnou čárou (pásmo věčného sněhu). V těchto oblastech se trvale hromadí sníh. Přibývají vrstvy nového sněhu, svojí tíhou stlačují vrstvy v podloží a vytlačují z nich vzduch. Dochází k rekrystalizaci sněhu na hrubě zrnitý firn

Ledovce většinou dělíme na:
  • horské (vysokohorské, podhorské)
  • kontinentální (ledovcové štíty)
Horské ledovce vznikají ve vysokých pohořích (např. Alpy, Kavkaz, Himaláje) v místě, kde se hromadí sníh (= ledovcový kotel - kar). Z karu ledovec pomalu teče ledovcovým splazem do nižších poloh. Ledovec svojí obrovskou hmotností obrušuje své podloží a okolní horniny. Tím vytváří rozsáhlé ledovcové údolí ve tvaru písmene "U". ledovec také hrne před sebou jako buldozer velké množství horniny, která tvoří tzv. čelní morénu. Charakteristicky nevytříděný sediment (obsahuje různě velké úlomky hornin) se nazývá till nebo tillit (zpevněná forma). Při tání a ústupu ledovců vznikají ledovcová jezera (plesa), která jsou většinou přehrazena čelní morénou, nebo se nacházejí v oblasti ledovcového kotle. 

Polární oblasti dnes pokrývají rozsáhlé kontinentální ledovce (např. Antarktida, Grónsko). V minulosti zasahovaly ledovce až do oblasti jižního a severního pohraničí Čech, severní Moravy a Slezka. Pevninské (kontinentální) ledovce způsobují obrovský tlak. kterým zaoblují a zarovnávají veškeré vyvýšeniny v krajině.

Comments