Geologická činnost větru

Geologická činnost větru se nejintenzivněji projevuje v suchých a chladných oblastech bez vegetačního pokryvu. Vítr působí rušivě a zároveň tvořivě.

Rušivá činnost větru se projevuje odnášením drobných úlomků a obnažováním nezvětraných hornin. Tento materiál je přemístěn do jiné oblasti, kde mohou vznikat tzv. váté uloženiny, jako jsou písky a spraše (= prachovitý sediment s příměsí uhličitanu vápenatého a jílu s typicky světle okrovou  barvou). Jednotlivé úlomky váté větrem narážejí do skal nebo valounů hornin a obrušují se (abraze). Vznikají hrance, viklany nebo voštiny. Větší zrna písku se pohybují skokovým způsobem a intenzivně obrušují skály při jejich úpatí. Tímto způsobem vznikají především pilířovité, hřibovité útvary nebo skalní převisy

Klasickým příkladem tvořivé činnosti větru v písčitých pouštích jsou písečné přesypy = duny. Přičemž tvar a velikost dun je závislá na množství přenášeného a ukládaného písku a na směru proudění větru nebo větrů.
     písečné duny
       skalní hřib - Timna park - Izrael

        skalní hřib - Tisá

Comments