Krasové jevy

V oblastech, které jsou budovány především vápenci (karbonáty) vznikají krasové jevy. Tyto oblasti označujeme jako kras. Krasové procesy souvisí s rozpuštěním vápenců (karbonátů) srážkovou vodou, která obsahuje oxid uhličitý. Tato slabá kyselina proniká přes systém puklin do podzemí. V podzemí působí voda rušivou a tvořivou činností. Rozpouští okolní horniny a zároveň může díky ní docházet na jiných místech k vysrážení nových vápenců. 

Krasové útvary a jevy můžeme rozdělit na:
  • povrchové
  • podpovrchové
K povrchovým krasovým útvarům, které vznikají rušivou činností vody, patří hluboké a dlouhé rýh a žlábky - škrapy a trychtýřovité prohlubeniny - závrty. Jako ponor je označováno místo, kde se voda ztrácí do podzemí. Místo, kde voda opět vystupuje na zemský povrch, se nazývá vyvěračka

            
                                                  škrapy                                                                                                        závrty     

vývěry -  Malý výtok Punkvy v NPR Vývěry Punkvy
                                                                    

Podzemní krasové útvary vytváří často velice složité a obrovské podzemní systémy jeskyní, chodeb a komínů. Obrovské podzemní jeskyně jsou označovány jako dómy, ve kterých často můžeme najít produkty tvořivé činnosti - vápencovou jeskynní výzdobu. Tu tvoří různé typy krápníků a jeskynní růžice a závoje.

stalaktity = sloupcové krápníky rostoucí shora dolů
stalagmity = sloupcové krápníky rostoucí směrem nahoru
stalagnáty = jsou sloupcovité krápníky, vznikající srůstem stalaktitu a stalagmitu
Velmi tenké a často duté stalaktity jsou označovány jako brčka

Mezi významné krasové oblasti v ČR patří český a Moravský kras. V zahraničí je to například oblast Plitvických jezer (Chorvatsko) a Belianska a Demänovská ľadová jaskyňa (Slovensko).
stalaktity

stalagmity a stalaktity
                                    stalagnát
Comments