Zemětřesení

ZEMĚTŘESENÍ
= otřesy zemského povrchu; jsou způsobeny náhlým uvolněním obrovského množství energie nashromážděné uvnitř zemské kůry a svrchního pláště. Místo, ve kterém dochází k uvolnění energie nashromážděné uvnitř zemské kůry a svrchního pláště.
  • místo, ve kterém dochází k uvolnění energie , se nazývá ohnisko zemětřesení - hypocentrum; toto ohnisko se nachází zpravidla hluboko v Zemi. Z hypocentra se šíří zemětřesné vlny všemi směry 
  • vlny se nejrychleji dostanou na zemský povrch v místě kolmém na ohnisko zemětřesení = epicentrum zemětřesení
    Podle místa vzniku hypocentra zemětřesení můžeme definovat tektonická zemětřesení, sopečná zemětřesení a řítivé zemětřesení. Zemětřesné vlny jsou zaznamenávány pomocí citlivých přístrojů - seizmografů. Pro označení intenzity zemětřesné aktivity se používá řada stupnic - nejznámější je Richterova stupnice, která má celkem 9 stupňů.
    Zemětřesení s epicentrem na dně oceánů a moří jsou spojovány se vznikem ničivé přílivové vlny tsunami
    oblast ČR je relativně klidná. Slabá tektonická zemětřesení jsou známá především z oblasti Podkrušnohoří.Comments