5 Půda


vzniká: - postupným zvětráváním = rozpadem hornin
             - působením půdních organizmů


SLOŽENÍ PŮDY: 
  • humus
  • vlastní půda
  • původní pevná hornina = matečná hornina
  • půdní voda
  • půdní vzduch
  • živé organizmy

VÝZNAM PŮDY:
  • zdroj živin, vody a minerálních látek pro rostliny, kterými se živí živočichové
  • zdroj živin pro některé houby
  • jako ekosystém některých živočichů
  • člověk pěstuje hospodářské rostliny


Comments