4 Člověk a energie

Hořením paliv získáváme teplo a světlo (tepelná a světelná energie).
Elektrická energie se v přírodě téměř nevyskytuje - musíme ji vyrábět  v elektrárnách.

Elektrické generátory mění jinou energii na elektrickou.

ELEKTRÁRNY
  • tepelné 
  • jaderné 
  • vodní 
  • větrné 
  • solární (sluneční)
elektrické spotřebiče - spotřebovávají elektrickou energii
     - liší se zdrojem elektrické energie,                                                   přenášena elektrickým proudem

elektrický obvod - propojení elektrického zdroje a spotřebiče                                      pomocí vodivých drátů 

VODIČE
= materiály, kterými prochází elektrický proud
- zlato a stříbro, měď, hliník, voda
- nesmí se hasit vodou

NEVODIČE
= materiály, kterými elektrický proud neprochází
= izolanty
- plasty, keramika, suché dřevo, guma, textil
- používají se k izolování vodičů

NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE
= nerostné suroviny, které vznikaly velmi dlouho, jejich množství je omezené - během několika desítek let tyto zdroje vyčerpáme.

patří sem: všechny nerostné suroviny (stavební kámen, železné rudy, paliva) 

OBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE
jsou nevyčerpatelné – např. energie Slunce, energie větru, energie pohybů mořské a říční vody, energie vnitřního tepla Země
Comments