1 Člověk v přírodě

příroda
  • živá - rostliny, houby, živočichové
  • neživá - vzduch, voda, půda, nerosty, horniny, světlo a teplo ze Slunce     
Člověk do přírody zasahuje a přetváří ji.


Comments