2 Podmínky života na Zemi

Živé přírodniny = živá příroda = rostliny, živočichové a ostatní živé organizmy včetně člověka

Základní podmínky pro život:
  • vzduch
  • voda
  • živiny
  • teplo a světlo ze Slunce
Vodu, živiny, teplo, světlo ze Slunce a oxid uhličitý ze vzduchu poskytuje neživá příroda. Kyslík produkují rostliny.
Comments