První pomoc
Zásady první pomoci:

úkolem PP je:
 • zachránit život
 • zabránit zhoršení stavu
 • zajistit bezpečí zraněnému, sobě i blízkému okolí

 • Hrozí -li nebezpečí zachránci - zavoláme tísňovou linku a čekáme do příjezdu (112, 150, 155, 156, 158)
  • při telefonátu je nejdůležitější odpovídat na otázky a poslouchat pokyny dispečera ZZS
 • Před příjezdem ZZS vyšleme na kontaktní místo kontaktní osobu
 • Při prvním vyšetření nehodnotíme nehmatný periferní puls
 • Příznakem poranění hlavy nejsou červené fleky v obličeji

VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO
 • vždy gumové rukavice!!!
 • oslovení zraněného
 • sbírání anamnézy = ptáme se co se stalo
 • zjišťujeme vědomí - reakce na bolest ("ohmatáváním" zjišťujeme, zda ho nebolí ještě něco jiného - "od hlavy až po paty")
                NEODPOVÍDÁ - zjišťujeme barvu kůže, dýchání; překážka při dýchání - sípání
 • udržujeme zraněného v TEPLE (hliníková fólie) a KOMUNIKUJEME

PORANĚNÍ PÁTEŘE
 • NEtransportujeme zraněného do nemocnice - voláme ZS
 • Nerovnáme zraněnému končetiny

KŘEČE
 • Při křečích jako první odstraníme z okolí předměty, kterými se může poranit
 • Po odeznění křečí nejdříve zhodnotíme dýchání a stav vědomí
 • Příznakem křečových stavů nejsou zavřené oči

BEZVĚDOMÍ
 • Stav vědomí zjistíme oslovením a zatřesením
  • Postiženého v bezvědomí poznáme tak, že nereaguje na slovní ani bolestivý podnět
 • při první pomoci při bezvědomí nefixujeme zlomeniny
 • V žádném případě nedáváme postiženého v bezvědomí do zotavovací polohy - pouze v případě, že je zraněných více
 • pokud si zachránce není jistý, zda vidí známky dýchání u postiženého v bezvědomí - postupuje tak, jakoby nedýchal

RESUSCITACE
 • Za zástavu dechu považujeme stav, kdy má postižený tzv. "lapavý" dech déle než 10s - zahájíme neodkladnou resuscitaci
 • Poměr stlačování hrudníku a vdechů při resuscitaci je 30:2
  • hrudník stlačujeme 5-6 cm
  • frekvence stlačování hrudníku za 1 minutu je 100-110
 • Automatický externí defiblirátor slouží k obnově řádného srdečního rytmu
 • Než zahájíme resuscitaci - zavoláme 155
 • postup

KRVÁCENÍ
 • oděrky ošetřujeme dezinfekcí a sterilním krytím
 • těleso, které je v ráně zaklíněno nikdy neodstraňujeme, pouze sterilně obložíme
 • při ošetření má přednost pacient s tepenným krvácením
 • při krvácení z nosu - předkloníme hlavu, dáme kapesník, do zátylku studený obvaz
 • při PP zjišťujeme zda krev z rány stříká nebo vytéká (rozlišení na tepenné a žilní není podstatné)
 • Při amputaci končetiny zastavíme krvácení přiložením škrtidla, které je alespoň cca 5 cm široké, přiložíme cedulku s časem, kdy došlo k zaškrcení
 • postup

        MASIVNÍ krvácení
 • Tlakový obvaz používáme při masivním zevním krvácení
  • tlakový obvaz se skládá ze 3 vrstev - krycí, tlaková, fixační
 • Příznakem masivního krvácení není krev vytékající alespoň ze dvou ran
 • Při prudkém zevním tepenném krvácení nejprve přiložíme tlakový obvaz, v krajní nouzi stlačíme tepnu přímo v ráně, nejlépe prsty (chráněnými gumovými rukavicemi)
 • prosakuje-li tlakový obvaz - přidáme další tlakovou vrstvu do celkového počtu max. 3


OTEVŘENÁ ZLOMENINA
 • Nejdůležitější ošetření při otevřené zlomenině je sterilní ošetření
 • Opatrně sundáme oblečení, pokud je to nutné tak ho roztrhneme nebo rozstřihneme. Zjistíme, jestli je na končetině pod zlomeninou hmatná pulsace (ověřujeme na nějaké větší tepně) a je zachovaná citlivost (štípnutím). Pokud nenahmatáte puls, nebo je končetina necitlivá, předejte tuto informaci okamžitě přivolané pomoci!
 • Zlomeninu zafixujeme vždy v pozici, ve které jsme ji našli. Fixace by měla být vždy přes dva klouby. Ránu překryjeme sterilním krytím a to tak, že kolem rány uděláme z obinadel „ohrádku", která zabraňuje krycímu obinadlu dotýkat se rány. Pokud zároveň rána masivně krvácí, použijeme buď škrtidlo nebo stlačíme příslušný tlakový bod . Je-li to možné přiložíme led, abychom zmenšili otok a bolest.. Vždy vyhledáme první pomoc nebo přivoláme rychlou záchrannou službu.
 • Co nikdy neudělat: nikdy se nesnažte vrátit končetinu do původní polohy a nikdy nevracejte úlomky kostí zpět.
 • fotopostup

POŽITÍ TOXICKÉ LÁTKY
 • při požití neznáme toxické látky - zkontrolujeme dutinu ústní, zajistíme neznámou látku, voláme ZS
  • nevyvoláváme zvracení
 • při otravě alkoholem - dáme do polohy na bok (zotavovací) a kontrolujeme dýchání

UŠTKNUTÍ HADEM
 • zklidníme postiženého, zabráníme pohybu, přiložíme studený obklad, přivoláme ZS

POPÁLENINY
 • I. stupeň - kůže je zarudlá, postižené místo chladíme studenou vodou
 • II. stupeň - prudká bolest, tvorba puchýřů - chladíme studenou vodou, přikládáme sterilní krytí, tvoří se jizvy, zajišťujeme protišokovou polohu, voláme ZS
 • III. stupeň - tvoří se příškvarky, kůže a podkoží jsou zničeny, postiženy jsou i hluboké vrstvy (svaly, kosti), obvyklé znecitlivění - v žádném případě nesundaváme oděv a spálené vrstvy - voláme ZS

ŠOKOVÉ STAVY

PORANĚNÍ KLOUBŮ