Zhodnocení distanční výuky

přidáno: 26. 11. 2020 12:42, autor: Markéta Davídková
Vážení rodiče,
doufám, že se všichni těšíte dobrému zdraví a současnou situaci v rámci možností zvládáte. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se osobní a ani on-line třídní schůzky nebudou konat.
Vedení školy se po konzultaci s pedagogy školy rozhodlo přistoupit k upravené formě čtvrtletního hodnocení. Důvodem je zachování určité objektivity a nadhledu na společné zhodnocení. Chceme Vám i žákům poskytnout zpětnou vazbu k distanční výuce. 
 
Žáci byli hodnoceni pomocí stupnice písmen: A, B, C a N
 
A  znamená, že žák pracuje svědomitě a velmi dobře. Odevzdává všechny zadané úkoly v termínu a on-line hodin se pravidelně účastní. Zvládá komunikovat případné potíže a poradí si v případě problémů.
 
B  znamená, že žák podává nevyrovnaný výkon, plní a odevzdává zadané úkoly pouze částečně či po termínu, pasivně se účastní on-line hodin.
 
C  znamená, že žák podává velmi nízký výkon, práce odevzdává nevyplněné nebo jen v malém množství, on-line výuky se účastní pasivně nebo vůbec.
 
znamená, že žák úkoly a práce neodevzdává a výuky se neúčastní. Nekomunikuje,  neprojevuje žádný aktivní přístup a ani žádné úsilí situaci jakkoliv měnit.

Hodnocení naleznete ve ŠOL.

Comments