Kdo nás učí?

 Předmět Zkratka předmětu
Kdo nás učí?
 Kde nás najdete?
Komunikativní výchova
Kv 
Mgr. Markéta Davídkovákabinet Př a VT; 1. patro 
Český jazyk ČjMgr. Radomíra Kotrchovákancelář zástupců; 2. patro
MatematikaMMgr. Eva Noskovákabinet Z; 2. patro 
Anglický jazyk AjMgr. Bc. Pavlína Hacko
Ing. Ivana Baudischová
sborovna; 2. patro
sborovna
Německý jazyk NjMgr. Kamila Kratochvílová
Mgr. Michal Hrbáček
kabinet MP, 1. patro
kabinet Čj; 2. patro
ZeměpisZMgr. Radek Špáta
kabinet Př a VT; 1. patro
Přírodopis PpMgr. Markéta Davídkovákabinet Př a VT; 1. patro
Fyzika FyIng. Světlana Pleškovákabinet Fy; 1. patro
Chemie ChIng. Helena Dušičková              -"- 
DějepisDMgr. Michal Hrbáčekkabinet Čj; 2. patro - na konci chodby
Informatika InMgr. Radek Špáta
Mgr. Martin Lána
kabinet IT; 1. patro
kancelář zástupců; 2. patro
Výtvarná výchova
 VvMgr. Jaroslava Kuberovákabinet Čj; 2. patro - na konci chodby
Hudební výchova
 HvMgr. Jaroslava Kuberovákabinet Čj; 2. patro - na konci chodby
Tělesná výchova TvMgr. David Strejček
Mgr. Elena Golcheva
kabinet Tv; přízemí
Globální výchova
 GvIng. Alexandr Teršlkabinet Fy; 1. patro
Společenské vědy SVMgr. Radomíra Kotrchovákancelář zástupců; 2. patro 
Svět práce a zdravověda SPaZMgr. Kamila Kratochvílovákabinet VP; 1. patro
Finanční gramotnost FgBc. et Bc. Tereza Skalickákabinet MP; 1. patro 
Mediální výchova MvMgr. Radek Špátakabinet Př a VT; 1. patro

Comments