Omluvenky ŠOL - výpis absence

Vážení rodiče,
vytvořila jsem pro vás návod, jak zjistit absenci (datumy, omluvené, neomluvené a nevyhodnocené) = výpis absence:

Docházka → Výpis docházky → Kalendářní žáka/studenta

Vyberte datum od kdy - do kdy chcete docházku zobrazit 

V každém měsíci je i celkové shrnutí absence.

Když sjedete úplně dolů, jsou zde vysvětlivky: 
zeleně - ještě TU absenci nevyhodnotil (není ani omluvená, ani neomluvená)
modře - omluvená
červeně - neomluvená
světlejší modrá - nezapočítávaná = účastnil/a se nějaké školní akce

Comments