Vzdušnicovci

    • nejpočetnější skupina členovců

    • chitinem vyztužené trubičky = vzdušnice - dýchání

Dělí se na třídy:

    • mnohonožky

    • stonožky

    • hmyz