Omluvenky ŠOL - výpis absence

Vážení rodiče,

vytvořila jsem pro vás návod, jak zjistit absenci (datumy, omluvené, neomluvené a nevyhodnocené) = výpis absence:

Docházka → Výpis docházky → Kalendářní žáka/studenta

Vyberte datum od kdy - do kdy chcete docházku zobrazit

V každém měsíci je i celkové shrnutí absence.

Když sjedete úplně dolů, jsou zde vysvětlivky:

zeleně - ještě TU absenci nevyhodnotil (není ani omluvená, ani neomluvená)

modře - omluvená

červeně - neomluvená

světlejší modrá - nezapočítávaná = účastnil/a se nějaké školní akce