Omluvenky ve ŠOL

  1. Komunikace

  2. Zprávy

  3. Omluvenka

  1. vybrat datum od kdy (případně hodinu)

  2. vybrat datum do kdy (případně hodinu)

  3. pokud bude absence jeden celý den - zaškrtnout Omluvit absenci na celý den

  4. napsat důvod absence

  5. odeslat omluvenku

PŘEHLED ABSENCE V KALENDÁŘNÍM OBDOBÍ ŽÁKA