Biologická olympiáda 2016

Biologická olympiáda

Školní kolo proběhne v úterý 9. 2. 2016 od 14:00 v 7. A - přihlásit se můžete do 15. 1. 2016 v kabinetě Př

Příprava na Laboratorní práci - 5. 2. 2016 - 7. A

Soutěžní kola

školní

okresní (obvodní)

krajská

Soutěžící

žáci 8. a 9. ročníků základních škol

studenti 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií

studenti 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Kategorie C

Soutěžní kola

školní

okresní (obvodní)

krajská - dle rozhodnutí krajské komise

Soutěžící

žáci 6. a 7. ročníků základních škol

studenti 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií

Kategorie D