BiOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2022

Biologická olympiáda

Téma: Bezlesí

Kdo bude mít zájem se Olympiády účastnit - do 5. 1. 2023 se přihlašujte u p. uč. Davídkové v kabinetě Př.

Součástí olympiády je:

  • test

  • poznávání organismů - rostliny + živočichové (seznam je opět zde na stránkách)

  • laboratorní práce (mikroskopování)

Školní kolo proběhne ve středu 1. 2. 2023 ve 14:00 hod. v učebně 6. A (první patro).Kategorie C

žáci 8. a 9. ročníků základních škol

studenti 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií

studenti 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií


Kategorie D

žáci 6. a 7. ročníků základních škol

studenti 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií